Carl-Arne Sundström

 

Carl-Arne Sundström växte upp i Bullmark, en by några mil utanför Umeå, där fadern Oskar hade egen rörmokarfirma.

Efter avslutad folkskola, realskola, tekniskt gymnasium med inriktning mot VVS-teknisk linje och militärtjänst påbörjade Carl-Arne sin karriär hos Ragnar Sandströms Ingenjörsbyrå. Där fick han börja med att konstruera enklare VVS-installationer av villor, bostadshus och liknande.


Efter en tid fick Carl-Arne erbjudande att arbeta för Milo ÖN Boden som teknisk och ekonomisk kontrollant av VVS-entreprenader i samband med nybyggnad av K4 samt omfattande ombyggnation av I20 med ny panncentral, kulvertar, dag- och spillvattenledningar, helrenovering av kaserner och kök.

Efter 3 år var uppdraget slutfört och Carl-Arne återgick till Ragnar Sandströms och fortsatte  med kontroller och konstruktioner av VVS-entreprenader för Umeå stads skolor samt delar av Landstingets byggnader. Miljonprogrammet var i full gång och i kontrolluppdragen ingick Stiftelsen Umeå studentbostäder och Stiftelsen bostaden Umeå med ca 1500 lägenheter per år.  Andra uppdragsgivare var Umeå kommun skol- och fastighetskontoret, Volvo Umeverken, VLL.


1975 gick Carl-Arne över till Calor Celsius AB Umeå, där han dels utarbetade tekniska underlag och dels projekterade VVS och energiinstallationer för offerter av totalentreprenader. Parallellt med arbete vidareutbildade sig Carl-Arne bland annat inom mättekniker av ventilation, besiktning av medicinska centralgasanläggningar, rörledning inom industrin och stora värmepumpar.


Sverige, med Palme som statsminister, gav bistånd till Kuba under åren 1969-1980 som främst var tänkt att användas inom undervisning och hälsovård. Under åren 1976-1981 var Carl-Arne delaktig i ett projekt finansierat av biståndspengar. Han gjorde resor till Kuba för att övervaka och kontrollera byggnationen av det då största boktryckeriet i Mellan- och Sydamerika. Tryckeriet skulle trycka läroböcker för hela Kuba.


Ett annat utmanande projekt var Götaverkens ombyggnation av bildäcken på M/S Kronprinsessan Victoria till närmare 400 passagerarhytter. På grund av stor tidspress tvingades projektgruppen göra ritningar på plats med start i januari för att fartyget skulle kunna starta passagerartrafik mellan Sverige och Tyskland i april.


I slutet av 1980-talet startade Carl-Arne sitt eget företag U-form AB som specialiserade sig på smarta produkter och lösningar inom VVS och byggsektorn.
Idag driver sonen Lars Sundström företaget, som fortlöpande arbetar med specialprodukter/lösningar som ska upprätthålla produktkvalitét och tillgänglighet. Vidare ska företaget svara för leveransprecision och arbeta löpande med faktorer som påverkar miljön.