SPIKSKYDD 


U-forms spikskydd har måtten 270x100x1,5 mm och är tillverkad av plåt. Spikskyddet är tänkt att förhindra spik-eller skruvskador på el- och vattenrör. Bilden till vänster visar en liggande golvregel med uppkommande vattenrör, på bilden till höger är spikskyddet monterat.
Spikskyddet levereras plant och bockas enkelt för hand efter perforering.