RÖRSAMLARE

U-forms rörsamlare håller rör på plats vid montage till fördelare.
Rörsamlaren är tillverkad av björkplaywood och har två metallskenor för låsning av rör.
 
En fördel med U-forms rörsamlare är låsning ett rör i taget är möjlig. Rören blir samtidigt distanserade mot fördelaren och förenklar vidare montering.

 

Efter färdigt montage avlägsnas skenor och rörsamlare. Rörsamlaren är återanvändningsbar.