stamfixtur


Idag används lättbetongklossar ingjutna i plattbärlaget som rörmontören måste borra sig igenom.
Vid borrning blir det lätt skador i undertaket som är besvärliga för målarna att åtgärda. Använder man stamfixturen behövs inga lättbetongklossar, istället lämnar man en ursparing i samma storlek som lättbetongklossen.

Montören kan då lätt justera in genomföringen, byggaren slipper göra en avformning på undersidan och man slipper eftertätning med fogmassa runt rören i genomgången. 


Fördelar med stamfixturen
- Ersätter ingjutning av lättbetong.
- Ingen borrning.
- Lättare att justera stammen mellan våningarna.
- Tätar för luft, ljud och ger brandmotstånd.
- Snygg avslutning i undertak.
- Vibrationer i stammarna dämpas.
- Tidsvinster för rörmontörer, byggare och målare.
 

Till montering behövs: Stamfixur(återanvändningsbar) och fixturhylsa(skyddsrör + armaflexhylsa).
 

Montering
- Vid behov kapas fixturhylsan för att passa till bjälklagets tjocklek.
- Fixturhylsorna träs på stålrören.
- Armaflexhylsorna bör tätas med tejp.
- Stamfixturen förs upp genom ursparingen i bjälklaget och justeras mot tidigare genomföring.
  (Justering görs enkelt mot bultskallarna under stamfixturen).
- Stamfixturen stämpas mot undertaket.
- När gjutningen är klas tas stamfixturen bort och kan återanvändas till nästa genomföring.
- Justerbara stämpar går att köpa separat hos U-form.

Se monteringsfilm här.
 
   
   
   

Kontakta oss
Postadress
: Påsklovsvägen 5
918 32 Sävar
Epost: info@u-form.se
Telefon: 090-980 01
Fax: 090-980 03
Orgnr: 556425-2301

Produkter
Miljöpolicy

  Dela vår sida
Ni kan snabbt och enkelt dela vår hemsida med era vänner via sociala medier.