husbygge

semester 2020

PRODUKTER I FOKUS


U-form

Ursparningsform

Ursparning speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar (även dragningar för elkablage, tele, data och liknande). Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.

 

Läs mer om ursparningsformen här.

Stamfixtur

Stamfixtur

Ett enkelt sätt att gjuta in värmerör vid nybyggnation och stambyte.

 

Se monteringsfilm här.

valvstöd