husbygge

Valvstöd med rörhållare

Produkter i fokus


 

Urspårningsform

Ursparningsform


Ursparning speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar (även dragningar för elkablage, tele, data och liknande). Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker.

Stamfixtur

Stamfixtur


Ett enkelt sätt att gjuta in värmerör vid nybyggnation och stambyte.


Se monteringsfilm här.

 

 

Dubbelstöd

Info kommer

 

 

 

Produkt kommer

Info kommer