VÄLKOMMEN TILL U FORM

U-form tillhandahåller produkter inom VVS och byggindustri.

 

Med lång erfarenhet kan vi erbjuda ett sortiment av smarta produkter och vår målsättning är att kontinuerligt ta fram nya lösningar och metoder som underlättar ny-, till- och ombyggnation.

PRODUKTER I FOKUS


Spikskydd

U-forms spikskydd har måtten 270x100x1,5mm och är tillverkad av plåt. Spikskyddet är tänkt att förhindra spik-eller skruvskador på el- och vattenrör.
Spikskyddet levereras plant och bockas enkelt för hand vid perforering.

 

Läs mer om spikskyddet här.

U-forms stamfixtur

Titta på monteringsfilm här. Med U-forms stamfixtur behövs inga lättbetongklossar, detta innebär stora tidsvinster för rörmontörer, byggare och målare.

 

Läs mer om stamfixturen här.