VÄLKOMMEN TILL U FORM

U-form tillhandahåller produkter inom VVS och byggindustri.

 

Med lång erfarenhet kan vi erbjuda ett sortiment av smarta produkter och vår målsättning är att kontinuerligt ta fram nya lösningar och metoder som underlättar ny-, till- och ombyggnation.

PRODUKTER I FOKUS


U-forms golvvärmelist

Golvvärmelisten fäster rör till golvvärmesystem på exakta c/c avstånd genom att rören trycks fast i golvvärmelistens urtag för rör. Ger möjlighet till bra arbetsställning och snabbt montage. Listen fästes med fästmärla. Golvvärmelisterna kan tillverkas med önskade c/c avstånd, samt i önskade längder.

 

Läs mer om golvvärmelisten här.

U-forms stamfixtur

Titta på monteringsfilm här. Med U-forms stamfixtur behövs inga lättbetongklossar, detta innebär stora tidsvinster för rörmontörer, byggare och målare.

 

Läs mer om stamfixturen här.