I slutet av 1980-talet startade Carl-Arne Sundström företaget U-form AB som specialiserade sig på smarta produkter och lösningar inom VVS och byggsektorn.
Idag driver sonen Lars Sundström företaget, som fortlöpande arbetar med specialprodukter/lösningar som ska upprätthålla produktkvalitét och tillgänglighet. Vidare ska företaget svara för leveransprecision och arbeta löpande med faktorer som påverkar miljön.