VP 16x4+25

Gjuts in vid tillverkning av plattbärlag.
Elgenomföringen har 5 st öppningsbara hylsor genom plattbärlaget i en enhet. 
Den hylsa/hylsor som önskas utnyttjas öppnas genom att VP-röret trycks genom knock-out proppen och hylsan. 
Ej utnyttjad hylsa fylls igen när övergjutningen av plattbärlaget sker.     
Finns i två dimensioner: VP16 och VP20
VP 16: För 4st VP-rör 16 samt 1 VP-rör 25
VP 20: För 4st VP-rör 20 samt 1 VP-rör 25     
Eftersom öppnad hylsa endast har ett spel mot VP-röret på 0,3 mm och resten av hylsorna är slutna, kan betongen ej rinna ut vid övergjutning. Håltagning, borrningsarbete och efterlagning utgår helt.
Elgenomföringar kan läggas på rad i serie eller bredvid varandra långsides efter behov. 
Den synliga delen av elgenomföringen i undersida plattbärlaget ytbehandlas lika takytan i övrigt. 
Elgenomföringen är utformad så att den ej kan trampas ur bjälklaget. 
Speciellt anpassat täcklock finns som återanvändbart skydd vid ingjutning av elgenomföringen vid plattbärlagets tillverkning.     

Material: Slagfast polystyren
Ökad höjd kan levereras för anpassning till tjockare plattbärlag.
 
VP16:
Färg blå, L=150 B=35 H=50 mm,
kartong om 400st, vikt 17kg. 

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se