INGJUTNINGSLÅDA PLÅT

Ingjutningslådan är en skyddlåda speciellt anpassad för vattenledningar dragna i bjälklag för senare apparatanslutning.

Vattenrören ligger skyddade under hela byggtiden vilket eliminerar skador och smuts.
Skyddslådans längd är anpassad för att erhålla toleranser vid monteringen, vilket medför att radiator eller VA-enhetens läge kan finjusteras efter gjutning. Skyddslådan kan användas till mediarör i skyddsrör eller isolering.
 
Montage: Skyddslådan fixeras vid armering eller fästes vid gjutbordet med fyra justerbara ben.
Vid monteringen träs rören genom hål i skyddslådans gavel, fram mot motstående gavel. Motstående rör monteras på samma sätt.
Skyddslådan fixeras mitt för anslutningsstället för radiator eller dylikt. Locket fixeras i nivå med färdiggjutet golv. Vid apparatanslutning lyfts locket av(vilket kan återanvändas) och rören bockas upp.
Toleransen som kan utnyttjas blir ca 200 mm i längsled och ca 100 mm i djupled vid t ex anslutning av radiator med Quattro fördelare. Efter montage, provtryckning och isolering fylls skyddskåpan med sand eller betong och utjämnas till golvnivån.
 

Skyddsrör:
Skyddar rören i krävande miljöer.


Finns för följande rördimensioner: 
12mm
15mm 
18mm
22mm
28mm

 

Fixtur för skyddsrör:
Tillverkad av galvad plåt
Rätt c/c avstånd rör 
Stark låsning 
För alla dim. 18/13 t.o.m 34/28 Dy/Di 
Olika c/c avstånd ex. 40, 60, 150, 160 mm 
Med fästhål

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se