RÖRSOCKEL FÖR UTANPÅLIGGANDE RÖR

Avsikten med U-forms rörsockel/kanalsystem är att isolera och skydda rör med enkel montering. Förläggningen kan vara som golvsockel eller vid tak.


Den senare förenklar vid passage av dörr eller vid anslutning till överliggande våningsplan. Pallanpassade längder 1.2m förenklar transport, lagerhållning och hantering vid montage.     


U-forms rörsockel/kanalsystem är anpassad för olika rörmaterial och kopplingssystem. En särskild fördel erhålles vid användning av Alu PEX rörsystem och dess kopplingsmetoder, då dessa ej används vid synlig ledningsdragning.


Vid rördragning i rörsockel behövs ingen ytbehandling/infärgning av rören. Rörsockeln kan även nyttjas för andra ledningssystem som TV-, tele- och elsystem.
Rörsockelns kulör är vit, matt.     


Rörsockel broschyr
Sid1 Rörsockel broschyr
Sid2 Rörsockel broschyr
Sid3 Rörsockel broschyr
Sid4 Rörsockel broschyr

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se