Produkter för Stambyte

 

Stambyten kan vara arbetskrävande och ta lång tid. Vi utvecklar produkter som hjälper till att effektiveras arbetet som både leverantör och beställare kan dra nytt av.


Läs mer om våra produkter tillhörande Stambyte nedan.

 

Täckbricka avlopp.


För utbyte av avloppsstammar i flervåningshus. Här borrar man bort gamla avloppsröret och skapar ett hål något större än röret. Ny stam dras genom byggnaden. Efter detta är gjort måste man fylla igen glappet mellan ny stammen och betongvalvet. Man sätter då en täckbricka runt röret och för upp den mot taket. Brickan täcker då glipan i underkant av bjälklaget. Trägaffeln som är på bild på hemsidan under täckbricka avlopp kilas fast över röret och knackas upp mot brickan. Gaffeln låser därmed brickan mot taket. Man kan sedan fylla finbetong runt röret från ovansidan o gjuta igen glappet. Brickan fungerar som tätning för igengjutningen. När betongen stelnat plockar man bort låsgaffeln och kan återanvända den till nästa gjutning. Brickan sitter kvar i taket.

 

 

 

Valvgenomföring/ VA-Valvgenomföring.


Denna produkt är framtagen för värmestammar som skall bytas ut i flervåningsbyggnader.(matarlednigarna av vatten till elementen i lägenheterna) Även här borras de gamla rören bort och man skapar ett hål genom bjälklaget. I samband med att de nya rören dras så sätter man valvgenomföringen på rören och för upp rören genom det borrade hålet. Genomföringen förs upp mot taket så att brickan täcker det borrade hålet. För att låsa genomföringen mot taket använder en plåtvinkel på ovansidan som, se bilden under produkten. Hålet gjuts sedan igen med finbetong. VA-valvgenomföring är samma produkt där man kan borra ett extra hål för en avloppsledning, se bild under produkten.

 

 

 

Stamfixtur


Se filmen som ligger på hemsidan. Denna produkt är främst tänkt för nyproduktion. Går att använda vid stambyte för att slippa brickan i taket som blir av valvgenomföringen. Man måste dock dra rören efter det att man gjutit igen hålet då fixturen är i vägen för rören.

 

 

 

Sockelsystemet


Är kopplat till stambyte om man även skall byta ut rören i lägenheterna (vilket sannolikt görs samtidigt).  Lätt sätt att montera och dölja rören till elementen i lägenheten.

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se