STAMFIXTUR

Idag används lättbetongklossar ingjutna i plattbärlaget som rörmontören måste borra sig igenom.
Vid borrning blir det lätt skador i undertaket som är besvärliga för målarna att åtgärda. Använder man stamfixturen behövs inga lättbetongklossar, istället lämnar man en ursparing i samma storlek som lättbetongklossen.

Montören kan då lätt justera in genomföringen, byggaren slipper göra en avformning på undersidan och man slipper eftertätning med fogmassa runt rören i genomgången. 

 

Fördelar med stamfixturen

 • Ersätter ingjutning av lättbetong.
 • Ingen borrning.
 • Lättare att justera stammen mellan våningarna.
 • Tätar för luft, ljud och ger brandmotstånd.
 • Snygg avslutning i undertak.
 • Vibrationer i stammarna dämpas.
 • Tidsvinster för rörmontörer, byggare och målare.     

Till montering behövs: Stamfixur(återanvändningsbar) och fixturhylsa(skyddsrör + armaflexhylsa).
 
Montering

 • Vid behov kapas fixturhylsan för att passa till bjälklagets tjocklek.
 • Fixturhylsorna träs på stålrören.
 • Armaflexhylsorna bör tätas med tejp.
 • Stamfixturen förs upp genom ursparingen i bjälklaget och justeras mot tidigare genomföring. 
  (Justering görs enkelt mot bultskallarna under stamfixturen).
 • Stamfixturen stämpas mot undertaket.
 • När gjutningen är klas tas stamfixturen bort och kan återanvändas till nästa genomföring.
 • Justerbara stämpar går att köpa separat hos U-form.

Se monteringsfilm här.

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se