URSPARNING FYRKANT / URSPARING FÖR GENOMFÖRINGAR

Ursparning/ursparing speciellt anpassad för rör vid vägg t ex värmestammar (även dragningar för elkablage, tele, data och liknande). En ursparning reducerar arbetsmomenten för genomföringar från 8 till 3, genom att den samtidigt fungerar som efterlagningsform. Efterlagning sker från översidan av bjälklaget och stämp och bock behövs ej.
Vid ingjutning i bjälklaget täcks formen med ett tättslutande lock till dess att ledningsmontering sker. Ursparningen är användbar för bjälklagstjocklekar mellan 150-250mm. Efterlagning görs enkelt genom att förberedda hål för rör tas upp i bottenplattan som träs över de monterade ledningarna. Isoleringen skjuts ner mot bottenplattan och tätar runt rören. 

 
Formen fylls och täckbricka anbringas mot färdigt golv. Efter montering fungerar ursparningen vattenskyddande genom att förhindra vattenläckage från rörstammen att spridas ut i bjälklaget.

 

Eftersom ursparningen är konisk medges även utbyte av rör i framtiden utan att uppbilning av rörgenomföring behöver ske. Formen kan nämligen pga konciciteten tryckas upp ur bjälklaget och efterlämmna ett färdigt hål för nya ledningar. Förberdelser för framtida ledningar kan göras med formen.

 

Fri genomföring 136*86mm, H=200mm.
Består av formdel, täcklock, bottenplatta samt markeringsdubb.


RSK 383 35 35

 

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se