VA-VALVGENOMFÖRING

Valvgenomföring används vid bjälklagsgenomgång i ursparning eller borrat hål för utanpåliggande värmestammar. 

VA valvgenomföring används vid golvanslutning av tvättställ eller diskbänk där vatten och avloppsledningar ska gå igenom bjälklag. Exempelvis KV och VV med diameter 12 eller 15 mm. Avloppsrör diameter 50 eller 75mm. Utförandet är lika som Valvgenomföring, värme. 


Rörhylsornas längd kan fås enligt önskemål.

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se