VÄGGBOCKFIXTUR 75 för träregel

 

Bockfixturen används för att fixera värmerör som kommer ur yttervägg.
Fixturen kan monteras på höger eller vänster sidan om väggregel. Avståndet från regel till centrum rör

är 75mm och cc mellan rören är 40mm.


Bockfixturen är anpassad att användas med Uponors Smart Aqua PLUS Väggbockfixtur, rsk 2054713.

Distansen/rörbiten i mittersta hålet i figuren medger att Uponors bockar kan vridas fritt förbi varandra.

Bockfixturen som sitter i distansen/rörbiten blir inte självlåsande, den fixeras istället med en medföljande
låsfjäder som sätts över skyddsröret.
Minsta regelmått för att fixturen skall rymmas är 120mm.

 

väggbockfixtur 75

 

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se

väggbockfixtur