VALVGENOMFÖRNING FÖR TAKGENOMFÖRINGAR

 

Valvgenomföring används för takgenomföring och andra genomföringar vid stambyte eller nyproduktion för utanpåliggande värmestammar. 
Vid stambyte täcker takbrickan hålet och medger justering mellan stam och hål utan att det blir synligt. VÄRME-Valvgenomföring monteras samtidigt med värmestam.


Rörhylsor skyddar vid passage av bjälklaget och ingår i genomföringen.
Före igenlagning av hål förspänns rörhylsorna och låses med en specialfixtur, vilken medföljer vid leverans.

Till igenlagning av hål används cementbruk eller brandmassa. 
Efter härdning skärs rörhylsorna jäms med golvet. 


Värme-Valvgenomförning kan användas i kombination med U-form fyrkant, ursparningsform eller borrade hål ¤=110 mm (Dmin=100mm, Dmax=140mm). 


Takbrickan är av vit, matt plast som efter stambyte målas samtidigt med tak. 
Skarven mellan bjälklag och lagat hål döljs av takbrickan.
 
 
Längd rörhylsa 375mm (Rörhylsans längd kan specialbeställas).
Diameter tätbricka 200mm, djup 140 eller 155 mm från vägg och tjocklek 5mm. 

 

Dimensioner för rör:
12............RSK 383 35 20
15............RSK 383 35 21
18............RSK 383 35 22
22............RSK 383 35 23
28............RSK 383 35 24

 


Kontakta oss för mer information.

 

Tel: 090-980 01
E-post: info@u-form.se